Activiteiten

wo 18

Pedagogische studiedag voor de leerkrachten, vrije dag voor de leerlingen!

do 19

De ouderraad vergadert in de refter van de lagere school.

20 uur

De kleuters van juf Ellen, juf Claire/juf Jente, juf Nancy en juf Annick/juf Bette leven zich uit tijdens Rollebolle, een sport-en spelactiviteit in sporthal de Bleukens in Balen. De onkosten voor deelname vallen onder de maximumfactuur. Dankjewel aan de chauffeurs voor het brengen en halen. Meer info krijg je via de heen-en-weerbrief.

NM