Kriebelteam

Na de krokusvakantie gaan we van start met een ‘kriebelteam’ om het steeds terugkerende luizenbezoek aan te pakken.

Het kriebelteam bestaat uit enkele vrijwillige ouders die een korte opleiding kregen van de CLB-verantwoordelijke en die zich willen engageren om regelmatig de haren van de kinderen te controleren.

Op de eerste schooldag na elke vakantie komt het kriebelteam op school om de haren van alle kinderen van de kleuterschool en de lagere school te controleren op luizen en neten.

Alle kinderen krijgen die dag een ‘kriebelboekje’ mee met het resultaat van de controle. Dat boekje geef je de dag nadien gehandtekend met je kind mee terug. Meer info krijg je via een brief die op 14/2 meegegeven wordt.

Activiteiten

do 20

Juf Els volgt in Mol (Achterbos) de ondernemingsraad van KOM.

15 uur
vr 21

De kleuters van Stotert vieren carnaval op school. Ze mogen verkleed naar school komen.

HD