Hasta La Pasta!

Aangezien zaal De Zwaan gesloten is, moesten we dit jaar op zoek naar een alternatief voor de organisatie van het mosselfeest. Daarom dachten we: “nieuwe locatie: nieuw concept”!

HASTA LA PASTA!

Zaterdag 1 oktober 2016
Parochiezaal Olmen Centrum 

De opbrengst van deze eetdag komt ook weer volledig ten goede aan de leerlingen. Binnenkort volgen de inschrijvingsstroken.

Activiteiten

vr 30

De leerlingen van het 4de leerjaar gaan naar het Ecocentrum. Ze maken een 'kriebelwandeling' en leren alles over kriebeldiertjes. Ze verzamelen allerlei natuurlijke materialen waarmee ze nadien een fantasiedier creëren. De onkosten voor de bus en de gidsen vallen onder de maximumfactuur.

HD

De leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar bezoeken Hidrodoe en leren er alles over water. De onkosten voor het bezoek en de bus vallen onder de maximumfactuur.

HD