Activiteiten februari 2020

ma 3

Er is oudercontact voor de ouders van de kleuters van juf Veerle en juf Lucy. Meer info krijg je via de heen-en-weerbrief.

vanaf 15.30 uur

Welkom aan de nieuwe kleuters bij juf Veerle en juf Claire!

di 4

Er is zwemmen voor de leerlingen van 1ABC en 3AB.

VM

Er is oudercontact voor de ouders van de kleuters van juf Lucy. Meer info krijg je via de heen-en-weerbrief.

vanaf 15.30 uur

De leerlingen van 5AB nemen in sporthal de Bleukens deel aan 'Gezond bordje sport', georganiseerd door de sportdienst van Balen. Er zijn geen kosten aan deze activiteit. Dankjewel aan de chauffeurs die de kinderen kunnen wegbrengen en halen!

VM
do 6

Juf Els en meester Jeroen volgen in Retie een studiedag voor vakbondsafgevaardigden van COV.

HD

Juf Veerle volgt in Mol (Achterbos) de directievergadering van KOM.

HD

De leerlingen van 5 en 6 genieten in CC de Adelberg in Lommel van de voorstelling 'Reis rond de wereld in 80 dagen' door Beumer & Drost. De onkosten (inkom en bus) vallen onder de maximumfactuur.

NM

Juf Ines is zover hersteld dat zij halftijds terug aan het werk mag. Zij zal op donderdag en vrijdag in de klas staan. Meester Glenn blijft zeker tot aan de krokusvakantie op maandag en dinsdag in 2A. Op woensdag werken meester Glenn en juf Ines afwisselend om de week.

vr 7

We genieten van een lokale vrije dag!

HD
ma 10

Voor de leerlingen van 1ABC is er medisch onderzoek op school (vaccinatie).

VM/NM
di 11

Er is zwemmen voor de leerlingen van 1ABC en 3AB.

VM

De leerlingen van 2AB leven zich sportief uit tijdens 'Mega-spelenpaleis' in sporthal de Bleukens. Meer info krijg je via de agenda van je kind. Dankjewel aan de chauffeurs voor het vervoer!

NM
wo 12

De kinderen brengen de bestelde pizza's mee naar huis!

12 uur

Juf Ann/juf Tessa en juf Veerle verwelkomen de ouders met hun kleuter die op 2 maart mag starten. 

9 uur Stotert, 11 uur centrum
do 13

Er is zwemmen voor de leerlingen van 5AB en 6ABC.

VM

Er is oudercontact voor de ouders van de kleuters van juf Ann/juf Evi. Meer info krijg je via de heen-en-weerbrief.

vanaf 15.40 uur
vr 14

Er is bewegingsomloop voor de kleuters. Dankjewel aan de chauffeurs van Stotert!

VM/NM
za 15

Iedereen is hartelijk welkom in de gezinsviering in de kerk. 

18.30 uur
ma 17

De schoolraad vergadert in het personeelslokaal van de lagere school.

19.30 uur

Juf Ellen C. volgt in Mol (Achterbos) een nascholing voor de kinderverzorgsters over EHBO.

VM
di 18

Er is zwemmen voor de leerlingen van 2AB en 4AB.

VM

De leerlingen van 6ABC nemen deel aan de infodagen van KSOM, waarbij ze een bezoek brengen aan de 4 scholen: TISP, SJB, Rozenberg en Sint-Lutgardis. De leerlingen maken op een speelse en interactieve manier kennis met het aanbod en proeven van het leven in de vier KSOM-scholen. Het vervoer gebeurt met de bus. Er zijn geen kosten aan deze activiteit.

HD
wo 19

Juf Nancy volgt in Vorselaar een nascholing over 'Voldoende geletterd naar het eerste leerjaar'.

VM

De leerlingen van het 1ste en het 2de leerjaar gaan verkleed schaatsen in de Lissenvijver in Geel. Meer info volgt nog in een brief. De onkosten (inkom en bus) vallen onder de maximumfactuur.

VM

De leerlingen van 3, 4, 5 en 6 gaan verkleed schaatsen in Luna's ijsstadion in Lommel. Er volgt nog een brief met meer info. De onkosten (inkom en bus) vallen onder de maximumfactuur.

VM

De kleuters van het centrum mogen verkleed naar school komen: ze vieren carnaval!

VM
do 20

Juf Els volgt in Mol (Achterbos) de ondernemingsraad van KOM.

15 uur
vr 21

De kleuters van Stotert vieren carnaval op school. Ze mogen verkleed naar school komen.

HD

Varia

Na de krokusvakantie gaan we van start met een ‘kriebelteam’ om het steeds terugkerende luizenbezoek aan te pakken.

Het kriebelteam bestaat uit enkele vrijwillige ouders die een korte opleiding kregen van de CLB-verantwoordelijke en die zich willen engageren om regelmatig de haren van de kinderen te controleren.

Op de eerste schooldag na elke vakantie komt het kriebelteam op school om de haren van alle kinderen van de kleuterschool en de lagere school te controleren op luizen en neten.

Alle kinderen krijgen die dag een ‘kriebelboekje’ mee met het resultaat van de controle. Dat boekje geef je de dag nadien gehandtekend met je kind mee terug.

Meer info krijg je via een brief die op 14/2 meegegeven wordt.