Praktische info over de herstart van 6, 1 en 2

In dit deel van de brief krijg je een antwoord op volgende vragen:

- Welke leerlingen mogen naar school?
- Hoeveel dagen per week mag mijn kind naar school? - Starten de 3 leerjaren op dezelfde dag?
- In welke groep zit mijn kind?
- Wanneer mag mijn kind naar school?
- Welke zijn de begin- en einduren van de schooldag? - Wat moet mijn kind meebrengen?
- Welke veiligheidsmaatregelen zijn er?
- Hoe verloopt het begin van de dag?
- Hoe verloopt de middagpauze?
- Hoe verloopt het einde van de dag?
- Wat moet mijn kind doen op de niet-schooldagen?
- Is er nog noodopvang op school?
- Moeten we vooraf inschrijven voor de opvang?

Lees verder ...