Voor de lagere school: Noodopvang vanaf 8 juni

Is er nog noodopvang op school voorzien?

                - Er blijft noodopvang voorzien voor de kinderen die geen les hebben én van wie beide ouders moeten gaan werken.

                - De noodopvang zal doorgaan in de Kinderclub van 8.45 uur of 9 uur tot 15.20 uur.

                - Je kind wordt door jullie naar de Kinderclub gebracht en er ook opgehaald.

                - Op woensdag is de noodopvang in de school.

                - De kinderen in de noodopvang en de leerlingen die les krijgen op school, komen doorheen de dag niet samen.

Moeten we vooraf inschrijven voor de opvang?

                - Voor een goede organisatie is het nodig om vooraf via het mailadres van de school door te geven op welke dagen er noodopvang nodig is voor je kind.

Opgelet! Om in te schrijven voor de voor- en naschoolse opvang in de Kinderclub wijzigt er niets. Dit moet dus via de Kinderclub gebeuren, zoals dit altijd was.