Hoe houden we het coronavirus uit de school?

De eerste regel is en blijft: wanneer je kind 's morgens ziek is en symptomen heeft als koorts, hoesten, neusverkoudheid, buikklachten, diarree, dan moet je kind thuisblijven en mag het absoluut niet naar school komen! 

Wanneer je kind op school klaagt van hoofdpijn, keelpijn of een algemeen ziektegevoel, dan kan het niet op school blijven. De school neemt dan contact op met jullie en verwacht dat je kind zo snel mogelijk afgehaald wordt.

Wanneer je zieke kind door de dokter getest werd op het coronavirus, dan laat je dit zo vlug mogelijk aan de school weten. Zolang er geen uitslag is van de test, moet je kind thuisblijven. 

Wanneer de uitslag van de test negatief is (d.w.z. je kind is niet besmet met het coronavirus), dan kan je kind weer naar school komen als het genezen is.

Wanneer de uitslag van de test positief is (d.w.z. je kind is besmet met het coronavirus), dan wordt de CLB-arts op de hoogte gebracht. Alle kinderen van de klasbubbel én de leerkracht moeten dan 14 dagen thuisblijven. De andere klasbubbels waar je kind niet inzit, kunnen gewoon naar school blijven gaan. Ook de klasbubbels van niet besmette broertjes of zusjes van het zieke kind, kunnen naar school blijven komen. 

     Hiermee benadrukken we nog eens het belang van de klasbubbels, ook tijdens de speeltijd: je kind heeft op school enkel contact met de kinderen van de eigen bubbel. In geval van een besmetting binnen de klasbubbel, moeten alleen deze kinderen thuisblijven.

     Ook het belang van afstand houden van volwassenen onder elkaar en tussen volwassenen en kinderen, een goede handhygiëne en het dragen van een mondmasker als afstand houden niet mogelijk is, blijven we benadrukken.

We rekenen op ieders medewerking om op deze manier de kans op besmetting op school zo klein mogelijk te houden.