Voor de LS: Info bij het einde van het schooljaar

Na lang wikken en wegen hebben we besloten om de leerlingen van het 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de leerjaar niet meer met de hele klasgroep samen naar school te laten komen.

We zijn ons ervan bewust dat een aantal ouders en kinderen teleurgesteld zullen zijn over deze beslissing en dat een aantal ouders en kinderen opgelucht zullen zijn bij deze beslissing. Een beslissing nemen die iedereen zou toejuichen was er niet.

De herstart zoals we die deden voor 6, 1 en 2 en later voor 3, 4 en 5 loopt goed. De kinderen zijn het ritme weer gewoon, in de klas kan er in de kleine groepen hard gewerkt worden, er is ruime aandacht voor elke leerling en zijn of haar noden.

De veiligheidsmaatregelen die wij nog altijd dienen te volgen, zijn voor iedereen haalbaar. Elke bubbel heeft voldoende speelruimte op de speelplaats, het handen wassen en ontsmetten verloopt vlot. Aan de schoolpoort is het niet te druk zodat ook daar de 1,5 m afstand mogelijk is voor de volwassenen.

In de twee groepen van elke klas zal op een prettige manier afscheid genomen worden zodat het schooljaar voor iedereen toch goed kan afgesloten worden.

Wanneer eindigt het schooljaar?

     Voor de groepen die op maandag naar school komen, eindigt het schooljaar op 29 juni om 15.05 uur of om 15.20 uur.

     Voor de groepen die op dinsdag naar school komen, eindigt het schooljaar op 30 juni om 12 uur of om 12.15 uur.

Krijgen de leerlingen een rapport?

Alle leerlingen van de lagere school krijgen ofwel op 29 juni ofwel op 30 juni hun rapport mee naar huis. Op dit rapport zullen enerzijds de resultaten staan van eventuele toetsen die gedaan werden na de herstart. Anderzijds zal er een waardering te lezen zijn over de taken tijdens de pre-teaching (=na de paasvakantie) en over de leer- en werkhouding van je kind.

Is er een oudercontact voorzien?

Er zijn geen fysieke oudercontacten voor iedereen voorzien. Wel krijgen jullie, indien gewenst, de kans om via Praatbox een gesprek te hebben met de leerkracht. Hiervoor kan je het strookje onderaan de brief die je kreeg invullen en zo vlug mogelijk via mail of op papier terugbezorgen aan de leerkracht. De leerkracht bezorgt je dan de logingegevens voor de Praatbox en een tijdstip waarop je verwacht wordt.

Is er dan geen viering?

Tot onze spijt is er geen gemeenschappelijke viering. We mogen immers geen ‘evenement’ organiseren en grote groepen mensen samenbrengen.

En voor de leerlingen van het 6de leerjaar?

Voor de leerlingen van het 6de leerjaar is er een mooi afscheid voorzien voor de 3 klassen met hun leerkracht. Ouders, broertjes en zusjes en andere leerkrachten zullen hierbij niet aanwezig kunnen zijn. We zorgen er wel voor dat er beeldmateriaal komt zodat jullie het afscheid achteraf thuis kunnen beleven.

Bij de genomen beslissingen hebben we ons gehouden aan de vooropgestelde regels met als enige bedoeling: het risico op een besmetting  van de kinderen, van jullie als ouders en van de leerkrachten zo klein mogelijk te houden zodat de vakantie alvast niet in quarantaine moet beginnen. We gaan ervan uit dat iedereen hiervoor begrip heeft.

En de info voor volgend schooljaar?

In de Robbedoes die je kind mee naar huis zal brengen, kunnen jullie heel wat informatie vinden:

     - het familienieuws van januari tot nu

     - de organisatie van de klassen voor volgend schooljaar

     - de vrije dagen, vakanties en studiedagen voor volgend schooljaar

     - de data van de infoavonden in september, onder voorbehoud dat die op de normale manier kunnen georganiseerd worden.

Vriendelijke groeten,

Het schoolteam van Klavertje 4