Ouderraad

Wie meer wil weten over de ouderraad en wat we doen kan het beste onderstaande presentatie eens bekijken: Mogen we ons even even voorstellen?

U kan ons ook bereiken via:

Samenstelling ouderraad:

Els Kenis voorzitster
Michael Voorhaen penningmeester
Katrien Eykmans secretaris
Kenny Antunes
Anne Bollen
Werner De Roo
Peggy Druyts
Marta Luszcz
Evelien Mattheussen
Sofie Noyens
Dorien Peeters
Erica Peeters
Ellen Thys
Jo Tobben
William Van Haevre
Michael Van Kerckhoven
Kevin Vleminx