Leden ouderraad

Jo Tobben voorzitter
Marta Luszcz penningmeester
Evelien Mattheussen penningmeester
Katrien Eykmans secretaris
Anne Bollen  
Katrijn Ceustermans  
Werner De Roo  
Peggy Druyts  
Sofie Noyens  
Frederik Paneel  
Dorien Peeters  
Hanne Sleger  
William Van Haevre  
Michael Van Kerckhoven  
Kevin Vleminx