Strapdag Stotert

Want we gaan strappen, strappen, strappen doen we allemaal.

We gaan strappen, strappen, geef een goed signaal!